Duurzaamheid

BOUWEN MET HET OOG OP DE TOEKOMST

Duurzaamheid

Voor ons is duurzaamheid meer dan alleen een kwestie van imago. Bij ons is duurzaamheid een integraal onderdeel van onze zakelijke activiteiten. Denk hierbij onder andere aan afvalbeperking, het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving en het tonen van maatschappelijke betrokkenheid.

Er vindt geregeld kennisuitwisseling plaats op het gebied van ontwerpen en produceren met collega’s van andere wereldwijde vestigingen. Aluminium is een waardevol materiaal dat zeer gemakkelijk te recyclen is, zonder verlies van sterkte en de gunstige eigenschappen. Ons uitgangspunt is om slim, intelligent en duurzaam te ontwerpen om zo onder andere het materiaalverbruik te minimaliseren.

De keuze om aluminium producten van Kawneer toe te passen komt onder andere voort uit de milieuvriendelijke eigenschappen van aluminium. Het materiaal is vrijwel onbeperkt recyclebaar, niet giftig, zeer onderhoudsarm, en daardoor uitermate duurzaam. Download de ‘whitepaper duurzaam aluminium’ voor meer informatie.

Duurzaamheid is natuurlijk een breed begrip. Binnen de gebouwde omgeving zijn de energieprestaties en de milieueffecten van de gebruikte grondstoffen maatgevend. Bij de bouw of verbouw van een gebouw krijgt u te maken met wetten en regels. De grenswaarden voor de energieprestatie en de milieuprestatie (MPG) zijn beschreven in het Bouwbesluit.

Kom hieronder meer te weten over verschillende aspecten van duurzaamheid.