Brandwerendheid

 

 

 

 

Brandwerendheid in het Bouwbesluit

In hoofdstuk 2,  Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid, van het Bouwbesluit zijn brandveiligheidsvoorschriften opgenomen waaraan alle bouwwerken moeten voldoen  Een van de voorschriften betreft de beperking van uitbreiding van brand waarbij de prestatie-eis voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment wordt gesteld.

Branddoorslag of brandoverslag?

We spreken over branddoorslag wanneer de brand zich door een scheidingsconstructie uitbreid. B.v. een muur- of vloerconstructie of een raam.

Wanneer de brand zich uitbreid via de buitenlucht (uitslaande vlammen) dan spreken we van brandoverslag.

 

WBDBO en brandwerendheid bij brandoverslag

De WBDBO uit het Bouwbesluit bepaalt de minimale tijd die vereist is dat een brand zich niet uitbreid van het ene brandcompartiment naar het andere brandcompartiment.

WBDBO en brandwerendheid zijn twee verschillende begrippen.

De brandwerendheid van een scheidingsconstructie wordt bepaald door middel van berekening of een brandtest volgens de geldende normen. De brandwerendheid wordt aangegeven met een brandwerendheid classificatie (E, EW of EI) en een tijdsduur (b.v. EW 30).

Bij branddoorslag bepaalt de brandwerendheid van de scheidingsconstructie of aan de WBDBO-eis voldaan wordt. De WBDBO wordt uitgedrukt in een tijdsduur (b.v. 60 minuten).

Bij brandoverslag gaat de brand over het algemeen door twee scheidingsconstructies. Hierbij bepaalt de som van de brandwerendheid van beide constructies of aan de WBDBO-eis voldaan wordt.

 

Voorbeeld:

De WBDBO-eis van twee boven elkaar liggende brandcompartimenten is 60 minuten. Hier volstaat een brandwerendheid van 30 minuten voor beide scheidingsconstructies (b.v. een raam).

Brandwerendheid classificatie

De brandwerendheid van een constructie wordt bepaald door middel van van een brandproef volgens de Europese normen. Als een constructie bij een onafhankelijk laboratorium is beproefd, wordt een Europese classificatie opgesteld door een Notified Body. De classificaties worden aangeduid met de criteria E, EW of EI gevolgd door het aantal minuten brandwerendheid (b.v. EW30).

 

Verklaring classificaties

E – Vlamdichtheid

Het voorkomen van branddoorslag door een scheidingsconstructie als gevolg van vlammen

 

EW – Vlamdichtheid / stralingsbeperking

Het voorkomen van branddoorslag door een scheidingsconstructie als gevolg van vlammen en met een stralingsbeperking aan de beveiligde kant van niet meer dan 15 kW/m2.

 

EI – Vlamdichtheid / Temperatuurisolatie

Het voorkomen van branddoorslag door een scheidingsconstructie als gevolg Van vlammen en met een oppervlaktetemperatuur beperking aan de beveiligde kant.

 

Uitgebreid toepassingsgebied

In de praktijk is er vaak behoefte aan een groter toepassingsgebied dan de normen in basis toestaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grotere raamafmetingen, ramen in vliesgevels, combinaties van ramen en deuren en dergelijke. Kawneer heeft de brandwerende raam-, deur- en gevelsystemen aanvullende verklaringen door  geaccrediteerde laboratoria laten opstellen die het mogelijk maken om de systemen veilig en verantwoord in te zetten op een groter toepassingsgebied.

Brandwerende raam-, deur- en gevelsystemen

Kawneer heeft voor zowel ramen, deuren als vliesgevels brandwerend oplossingen.
Voor het raam- en deursysteem ga naar RT 72 HI+ FR.
Voor het gevelsysteem ga naar AA 100 FR.