Binding met de praktijk bij TU Delft

1 juni 2023

Om de studenten van de opleiding bouwtechniek aan de TU Delft de theorie in de praktijk te laten ervaren, wordt volop de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven. Kawneer is al jaren één van de partners van de universiteit bij de aanvullende internationale master Facade Design.

De gevel is één van de inhoudelijke disciplines binnen de opleiding bouwtechniek. “In de master Facade Design is er ruimte om een echte verdiepingsslag te maken” zegt Arie Bergsma, docent aan de TU Delft. “We behandelen alle aspecten van de gevel met de vele raakvlakken. De gevel staat namelijk altijd in verbinding met een ander bouwdeel. Daarbij komen er steeds meer eisen op het gebied van duurzaamheid, milieu-impact van materialen en herbruikbaarheid. Hoe complexer de context, hoe complexer de gevel.”

Praktische kennis en ervaring bijbrengen
Contact met het bedrijfsleven is volgens Bergsma dan ook heel belangrijk voor de vorming van studenten. “Natuurlijk vinden studenten het boeiend om af en toe buiten de universiteitsmuren te kijken en (soms) alvast een begin te maken met het opbouwen van een netwerk. Maar met de master Facade Design willen we studenten vooral ook meer praktische kennis en ervaring bijbrengen. Kawneer is een sterke kennispartij voor ons en verzorgt onder meer lezingen, workshops, maar soms ook excursies (projectbezoeken) naar een bouwproject, zoals recent aan Parkstad Rotterdam. Kawneer heeft hier de gevelsystemen geleverd die door Rollecate zijn geëngineerd, geassembleerd en gemonteerd. Op zo’n project worden alle aspecten, uitdagingen en belangen goed zichtbaar voor de studenten.”

Enthousiasme aanwakkeren
Omdat de gevel dusdanig complex is, vinden we het als bedrijf belangrijk dat we al een bijdrage kunnen leveren tijdens de studiefase, zegt Nico Klomp, commercieel directeur van Kawneer. “Vanuit het werkveld kunnen we naast theoretische kennis ook de praktische inslag meegeven van zaken die spelen rondom de gevel. Als iemand vervolgens in het werkveld komt en al iets van de complexiteit van de gevel snapt, dan is dat natuurlijk heel erg waardevol. Want die complexiteit zal niet afnemen. Hoe meer wij eraan kunnen bijdragen dat studenten al enthousiast worden tijdens hun studie, hoe beter het uiteindelijk is voor de markt. Daar ligt ook de grootste winst voor ons als branche. Naast het feit dat praten over je vak en kennis delen altijd heel erg leuk is.”

Meer internationaal
Meer dan de helft van onze studenten heeft een buitenlandse nationaliteit, merkt Bergsma op. “Kawneer is op zijn beurt ook een internationaal opererend bedrijf. Ook dat biedt kansen voor beide partijen, en natuurlijk voor al onze andere partners. De business wordt alleen maar meer internationaal.”

Meer weten over het bezoek aan Parkstad Zuid Rotterdam? Bekijk hier de video.

Binding met de praktijk bij TU Delft