VOORKOM FILIFORME CORROSIE MET DE JUISTE KEUZE VOOR HET COATINGSYSTEEM

18 November, 2021

Aan uitstraling geen gebrek – tótdat in de coatinglaag een draadvormig reliëf ontstaat, veroorzaakt door filiforme corrosie. Van architect en aannemer tot corporatie en ontwikkelaar:op zo’n afbreuk aan esthetiek zit niemand op te wachten. 

Gelukkig kan het risico op filiforme corrosie tot het minimum worden beperkt, zo blijkt uit testen voor de oppervlaktebehandeling van aluminium. Vooral coatingsysteem PREANO+ met z’n seaside-kwaliteit komt
daarbij sterk uit de bus.

Zoals bij veel andere vormen van corrosie komt ook filiforme corrosie voort uit een reactie tussen metaal, vocht en zuurstof. De corrosie ontstaat daar waar onderkruipen kans krijgt, als gevolg van bijvoorbeeld verstekken, bewerkingen en/of beschadigingen. Het zijn die plekken waar de hechting tussen aluminium en coating het eerst te wensen overlaat. Waardoor vrij spel ontstaat voor zuren en chloride-ionen, die de coating losmaken van het metaal en zo de kenmerkende draadvorming veroorzaken.

Filiforme corrosie is een puur esthetisch probleem. Van impact op het metaal – zoals bij veel andere vormen van corrosie – is geen sprake. Maar waar bij andere soorten corrosie de oorzaak duidelijk valt te herleiden, is dat bij filiforme corrosie niet het geval. “Zie filiforme corrosie dan ook als de minst grijpbare vorm”, vertelt Lars van den Berg, technical manager bij Kawneer. “Bij filiforme corrosie spelen meerdere factoren een rol.

De legering van het metaal, de keuze voor het laksysteem en het schoonmaken en onderhoud: ze hebben alle drie invloed op elkaar. Maar hoe precies? Daarover is weinig
bekend. De exacte oorzaak van filiforme corrosie is nauwelijks aan te geven.”

 

Download hier het hele artikel.