CIRCULAIR 2025

Circulair 2050

De overheid heeft de ambitie dat Nederland in 2050 een volledig circulaire economie is. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Milieuprestatie Gebouwen (MPG)

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen.

De milieuprestatie van gebouwen is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe beter de milieuprestatie van het gebouw, hoe lager de milieu-impact is. De MPG wordt vanaf 2025 strenger en richting 2030 en 2035 stapsgewijs verder aangescherpt.

Om de milieuprestatie te kunnen berekenen is milieudata van de bouwproducten die gebruikt worden nodig. Om de milieubelasting van een product te bepalen, wordt een LevensCyclusAnalyse (LCA) uitgevoerd door een gekwalificeerde deskundige. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de grondstofwinning, het transport, de productie, het gebruik en de verwerking na einde leven. Deze milieuverklaringen of productkaarten zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase.

De milieuprestatie wordt uiteindelijk gebruikt voor verschillende doeleinden; voldoen aan het Besluit bouwerken leefomgeving (voorheen Bouwbesluit 2012), duurzaam inkopen, MIA (Milieu-investeringsaftrek) en certificering van duurzaam vastgoed volgens BREEAM-NL en GPR Gebouw.

Om in aanmerking te komen voor fiscale financieringsregeling MIA of bij te dragen aan het behalen van duurzaamheidscertificeringen zoals BREEAM is een categorie 1 milieuverklaring verplicht. De categorie 1 productverklaring geeft aan dat de merkgebonden data is getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij volgens de NMD.

Hergebruik en recyclen

Aluminium is vrijwel onbeperkt recyclebaar. Om maximaal gebruik te maken van gerecycled aluminium heeft Kawneer het CARE programma opgezet.

De aluminium raam-, deur- en vliesgevelsystemen van Kawneer zijn modulair samengesteld. Dit heeft als voordeel dat de systemen eenvoudig te demonteren zijn, waardoor aluminium en overige materialen goed te scheiden zijn. Dit maakt het recycleproces een stuk eenvoudiger.

Vliesgevels hebben ‘droge’ verbindingen, waardoor de complete gevel gedemonteerd kan worden zonder verontreiniging of beschadigingen door kit of lijmresten waarna deze weer hergebruikt kan worden.