De toekomst van bouwen: Cradle to Cradle

29 juni 2023

Jeroen Boersma

Duurzaamheid is tegenwoordig overal te vinden. Het is daarom niet vreemd dat de laatste jaren een groeiende beweging van bedrijven en fabrikanten opstaat die het ‘Cradle to Cradle’-principe (C2C) omarmt. Bij Kawneer doen we dat ook. Duurzame aluminium producten ontwerpen en produceren vraagt extra aandacht en inspanning. We denken daarom na over de afkomst van grondstoffen en over hergebruik van het eindproduct in de toekomst. Maar wat houdt Cradle to Cradle precies in? En wat doen we om duurzaamheid te bevorderen? In dit artikel neemt Jeroen Boersma, Senior Product Specialist bij Kawneer, ons mee om deze vragen te beantwoorden.

Wat is Cradle to Cradle?
Cradle to Cradle is een ontwerpfilosofie die stelt dat alle producten kunnen worden hergebruikt. Afval is daarmee niet langer afval. Het doel is dat een product aan het eind van de levenscyclus volledig wordt hergebruikt. We hebben het dan over upcycling. Deze term geeft aan dat van een afvalproduct met een relatief lage waarde, bijvoorbeeld sloop aluminium, een ander product gemaakt wordt met een hogere waarde zoals een aluminium raamprofiel. Deze manier van denken staat in contrast met traditionele productie waar het eindproduct, kostprijzen en opbrengsten belangrijker zijn dan de uitputting van grondstoffen, vervuiling van het milieu en geschiktheid voor hergebruik.

Hergebruikte materialen recyclen
Bij Cradle to Cradle houden fabrikanten rekening met de hele ‘voedselketen’. De fabrikant beoordeelt de afkomst van grondstoffen en kijkt naar duurzamere alternatieven zoals gerecycled aluminium. Daarnaast is het belangrijk dat het eindproduct goed recyclebaar is aan het einde van de levensloop. Om de producenten te helpen zijn er daarom regels opgesteld door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII).

Een voorbeeld hiervan is de Cradle to Cradle Certified ‘Banned List of Chemicals’. Deze lijst bevat chemische stoffen die niet gebruikt mogen worden als je in aanmerking wil komen voor het C2C-certificaat. Eén van de ‘banned chemicals’ is bijvoorbeeld PVC. Producten van PVC krijgen daarom geen certificaat. Aluminium komt daarentegen wel in aanmerking voor certificering. Zo kost het recyclen van aluminium 95% minder energie! Er is dan ook een grote vraag naar aluminium. Kawneer investeert om die reden in de aanvoerroute van gebruikt aluminium en restproduct van bouw en sloop.

Slopen is het nieuwe delven
Effectiever slopen en beter scheiden is van groot belang bij hergebruik van afval. Producten worden daarom ook zo ontworpen dat ze aan het eind van hun levensduur gemakkelijk demonteerbaar zijn. Dit maakt recycling een stuk gemakkelijker. Rubbers, hang- en sluitwerk en kunststof en andere losse onderdelen kunnen worden gescheiden zodat enkel schoon aluminium overblijft. De Cradle to Cradle-filosofie is daarmee een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst voor zowel onze planeet als onze economie.

Kawneer’s Cradle to Cradle
Aluminium is een duurzaam materiaal: het is onbeperkt te recyclen, niet giftig, en zeer onderhoudsarm. Steeds meer producten van Kawneer dragen een C2C certificering. In het duurzame Stadskantoor Venlo (foto) is de Cradle to Cradle Silver gecertificeerde vliesgevel AA 100 HI+ van Kawneer bijvoorbeeld toegepast. En ook de schuifpui AA 5110 (foto) draagt het Cradle to Cradle Certified® Silver predicaat. We laten onze producten keuren door het C2CPII. Deze onafhankelijke organisatie kent certificaten toe wanneer een product voldoet aan een bovenwettelijke keuring. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het aluminium, maar ook naar hang- en sluitwerk, rubbers en kit. Bekijk hier meer van onze producten met een C2C-certificering.

Het uiteindelijke doel is om een positieve invloed op het milieu te hebben. We laten hiermee zien dat bedrijven duurzaam kunnen werken en toch succesvol kunnen zijn. Door onze producten te voorzien van een C2C-certificering dragen ook wij bij aan een duurzamere toekomst.

Meer weten over Cradle to Cradle?
Neem dan contact met ons op. We vertellen er graag meer over.

AA 5110 Schuifpui