VEILIGERE EN DUURZAMERE PRODUCTEN VOOR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

CRADLE TO CRADLE

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle is de ultieme vorm van duurzaam ondernemen. Het betekent dat de grondstoffen die je gebruikt volledig hergebruikt kunnen worden, zonder dat ze hun waarde verliezen.

Cradle to Cradle Certified  is een wereldwijd erkende maat voor veiligere en duurzamere producten gemaakt voor de circulaire economie waarin grondstoffen niet worden uitgeput maar aan het einde van het productleven volledig opnieuw worden gebruikt. In een circulaire economie is afval `voedsel’. Dat wil zeggen dat elke grondstof, elk materiaal volledig hergebruikt moet kunnen worden zonder dat het zijn waarde verliest.

WAT IS C2C?

Cradle to Cradle betekent letterlijk van wieg tot wieg. Het gedachtengoed geeft een visie op duurzaam ontwerpen. Waar C2C wordt toegepast bestaat afval in de zin van ‘weggooien’ niet meer. Er is sprake van een oneindige kringloop van materialen. Een principe dat ten grondslag ligt aan de circulaire economie.

In de circulaire economie worden grondstoffen niet uitgeput maar aan het einde van het productleven volledig opnieuw gebruikt. Deze materialen zijn dus of volledig biologisch afbreekbaar of 100 procent recyclebaar in een nieuw product dat ofwel gelijk is aan het oorspronkelijke product of zelfs hoogwaardiger. Afval wordt dus grondstof. Dit betekent dat elke grondstof of materiaal volledig hergebruikt moet kunnen worden zonder dat het zijn waarde verliest. In dat geval is er sprake van upcycling. In de meeste gevallen is dat niet zo en kunnen materialen niet twee of meerdere keren voor dezelfde toepassing worden gebruikt. Het materiaal wordt dan hergebruikt waarbij de waarde minder wordt. Dan is er sprake van downcycling.

BANNED LIST

Materialen die schadelijk zijn voor het milieu passen niet binnen het C2C-principe. Daarom heeft Cradle 2 Cradle Certified een lijst opgesteld met chemicaliën en stoffen die verboden zijn voor gebruik. Deze materialen en stoffen hebben de neiging om zich op te hopen in de biosfeer of hebben een negatief effect op de gezondheid van mensen. Daarom staan ze op een zogenoemde banned list. PVC is een voorbeeld van een materiaal dat op deze banned list staat.

Om als bedrijf aan de slag te gaan met C2C moet je je verdiepen in de samenstelling van de producten en grondstoffen die je inkoopt. Deze moeten in ieder geval gifvrij zijn. Of later makkelijk te scheiden zodat de materialen hun waarde behouden.

CERTIFICERING

Om producten C2C te kunnen laten certificeren, moet deze volgens de Cradle 2 Cradle Certified Product
Standard beoordeeld worden. Deze standaard is openbaar en kan bij elk ontwerpproces gebruikt worden. Dit verbeterproces is opgedeeld in vijf categorieën:

  1. material health (gezondheid van materiaal)
  2. material reutilization (hergebruik van materiaal)
  3. renewable energy & carbon management (hernieuwbare energie en CO2 management)
  4. water stewardship (watergebruik)
  5. social fairness (sociale verantwoording)

In elke categorie is een score te behalen. Basic, Brons, Zilver, Goud of Platinum. Om continue verbetering
te waarborgen, worden de standaarden en score steeds aangepast en daarmee strenger. Dit geldt voor elk van de vijf pijlers van de certificering.

Kawneer Cradle to Cradle Certified

Aluminium producten hebben milieuvriendelijke eigenschappen. Het materiaal is vrijwel onbeperkt recyclebaar, niet giftig, zeer onderhoudsarm en daardoor uitermate duurzaam.

Hierdoor sluiten aluminium kozijnen en vliesgevels goed aan bij het Cradle to Cradle principe en dus binnen de circulaire economie.

Kawneer heeft inmiddels Cradle to Cradle gecertificeerde raam- en deursystemen, vliesgevel en schuifpuien en werkt eraan om al haar producten Cradle to Cradle te laten certificeren. Om de certificering breed toepasbaar te maken zijn oppervlaktebehandeling (poedercoating of anodisatie) en hang- en sluitwerk in de certificatie opgenomen.

De onafhankelijk beoordelingsinstantie Cradle to Cradle Platform heeft Kawneer begeleidt tijdens het certificeringstraject. Om de inhoud van het Cradle to Cradle certificaat te verduidelijken en de betrouwbaarheid en accuraatheid te bevestigen geeft Cradle to Cradle Platform een scopedocument opgesteld dat u hier kunt downloaden.

Kawneer Cradle to Cradle certificaten1
AA 100 HI+
AA 5110
RT 82 HI+
RT 72 HI+
RT 72 Reflex
AA 100

1 Certificering inclusief hang- en sluitwerk en oppervlaktebehandeling