BALANCE

Onze inzet voor duurzaam erfgoed

WAT IS ‘BALANCE’?

BALANCE betekent het integreren van een holistische benadering met duurzame methoden en praktijken. Bij Kawneer heeft dit altijd centraal gestaan in ons bedrijf, onze activiteiten, producten en de gehele waardeketen. We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt en vervullen al meer dan 100 jaar een voortrekkersrol. Met een focus op het bewust in balans brengen van bedrijfsstrategie en -verantwoordelijkheid, hernieuwen we onze inzet aan deze benadering door middel van BALANCE als een voortdurende reis naar vooruitgang voor toekomstige generaties.

BALANCE is onze belofte om ervoor te zorgen dat het erfgoed dat we opbouwen duurzaam en ethisch is.

Leer meer over onze BALANCE filosofie:

Drie Pijlers | Planet | People | Product | Materiaal | Projecten

ONZE DRIE PIJLERS VAN DUURZAAMHEID

We geloven in een uitgebalanceerde, holistische aanpak voor duurzaamheid op basis van drie pijlers:

Planet, People en Product.

We streven ernaar de wereld gezonder, duurzamer en evenwichtiger te maken door ons te richten op onze bedrijfsactiviteiten, productontwerp, productie en bedrijfsvoering en onze mensen.

Planet

Onze verantwoordelijke en ethische bedrijfsstrategie versterken om onze planeet op een positieve manier te beïnvloeden

De pijler ‘Planet’ vertegenwoordigt onze inzet aan het verbeteren van het welzijn van onze planeet en het verbeteren van de wereld om ons heen. Aangezien gebouwen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 39% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, blijven we duurzame producten ontwikkelen om de milieu-impact van de gebouwde omgeving tot een minimum te beperken. Onze duurzaamheids- en bedrijfsdoelen zijn in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. We houden zowel onze directe als indirecte CO2 emissie bij en nemen maatregelen om deze te verminderen. Kawneer heeft zich tot doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen de komende zes jaar met 40% te verminderen, in overeenstemming met de klimaatovereenkomst van Parijs om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5°C te beperken.

Gebouwen zijn momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 39% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Daarom zetten we ons in voor het gebruik van gerecycled aluminium om de impact van onze producten op het milieu tot een minimum te beperken. We proberen de impact van onze producten en activiteiten in balans te brengen door onze verantwoordelijkheid te nemen, de CO2 -footprint van onze producten te verlagen met gerecyclede grondstoffen en de operationele CO2 uitstoot te verlagen met onze hoog isolerende productoplossingen.

Bij de bouw van onze vestiging in Harderwijk was duurzaamheid één van de belangrijkste uitgangspunten. Door direct aandacht te besteden aan aspecten als energieverbruik, watergebruik, afvalbeheer, transport, materiaalgebruik, gezondheid en comfort is een bedrijfsgebouw ontstaan met een Breeam Very Good certificering en een positieve impact op het milieu en de gezondheid van de gebruikers.
In 2017 is het bedrijfspand voorzien van 4200 die direct de 14 oplaadpunten voor elektrische voertuigen (EV’s) voeden. Hiermee stimuleren we zowel onze zakelijke als particuliere rijders om elektrich te rijden.

Zo brengen we de impact van onze producten, productie en activiteiten in balans met een verantwoorde benadering van onze toeleveringsketen, processen, technologie en mensen.

meer lezen

minder lezen

BEKIJK ONS DUURZAAMHEIDSRAPPORT

People

Zorgen voor een holistische benadering van de bedrijfscultuur, de omgeving en de samenleving die zorg draagt voor mensen

Bij Kawneer is de zorg voor mensen een fundamentele pijler die staat voor onze toewijding om betere relaties, samenwerking en wereld te creëren. ‘BALANCE’ gaat over het stimuleren van menselijk kapitaal, het handhaven van arbeidsrechten en de gezondheid, veiligheid en het welzijn van mensen in ons bedrijf en in de hele waardeketen. We hebben krachtige beleids- en bestuursnormen die we in al onze kantoren naleven. Dit beleid is er om ervoor te zorgen dat we een diverse, ethische en inclusieve werkomgeving hebben. Kawneer streeft naar integriteit, verantwoordelijkheid en respect in al onze interacties met medewerkers, klanten, leveranciers en lokale gemeenschappen. Kawneer voegt ook een doelstelling voor gendergelijkheid toe, omdat we ernaar streven het aantal vrouwen in loondienst bij Kawneer tegen 2030 tot 35% te laten groeien.

Veiligheid is een fundamenteel onderdeel van ons bedrijf. We bevorderen een veilige werkplek gebaseerd op gelijkheid, wederzijds respect, gedeelde verantwoordelijkheid en een gevoel van saamhorigheid. Wij geloven in de waarde van het welzijn van medewerkers, concurrerende lonen, professionele groei en vrijwilligerswerk om een positieve invloed te hebben op onze samenleving.

We willen ons team op alle vlakken ondersteunen, van gezondheid en veiligheid tot talentontwikkeling. Sinds 2015 bieden we onze medewerkers regelmatige medische controles en, als extra stap voor een goede gezondheid, stellen we fruit beschikbaar voor al onze medewerkers. In datzelfde jaar introduceerden we ons fietsplan om met de fiets naar het werk te komen. In 2022 hebben we het welzijn van onze werknemers naar een nog hoger niveau getild door ons team lifestyle-trainingen aan te bieden. In al onze activiteiten bevorderen we een inclusieve werkplek gebaseerd op gelijkheid, wederzijds respect, gedeelde verantwoordelijkheid en gemeenschapszin. We hanteren een benadering waarbij zelfs de kleinste positieve verandering een grote impact kan hebben op onze mensen en ons bedrijf.

Investeren in mensen helpt bij het creëren van een beter bedrijf, een betere samenleving en een positievere omgeving waarin mensen kunnen gedijen.

meer lezen

minder lezen

Product

Verantwoord ontwerpen, engineeren en produceren op één lijn brengen met productinnovatie

We zijn er trots op toonaangevende, innovatieve gevelproducten te ontwikkelen die een duurzaam ontwerp ondersteunen, de impact op het milieu verminderen en de veiligheid en het welzijn van de bewoners van gebouwen bevorderen, en tegelijk volledige producttransparantie kunnen bieden.

Als oneindig recyclebaar materiaal bevordert aluminium de circulaire economie en vermindert het de hoeveelheid afval. Bij Kawneer gebruiken we gerecycleerd aluminium met een lagere milieu-impact voor al onze producten. We streven naar transparantie over de samenstelling van onze producten door middel van Environmental Product Declarations (EPD’s) en door samen te werken met programma’s zoals het internationale Living Futures Declare-label.We werken eraan om ons aanbod Cradle-to-Cradle gecertificeerde producten uit te breiden en te verbeteren. We geloven in deze vorm van duurzaam ondernemen die continue verbetering stimuleert.

Door middel van innovatie, ontwerp, materiaalkeuze en de evolutie van de toeleveringsketen draait het bij BALANCE om het leveren van producten die een positieve invloed hebben op onze planeet, mensen en de samenleving.

We willen het voortouw nemen in de branche en informeren over het belang van holistische duurzaamheid en de analyse van de levenscyclus van producten. Daarom nemen we de promotie van onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid zeer serieus. We delen informatie over ons streven naar ‘Cradle to Cradle’-certificering (‘C2C’) met architecten en klanten. We zetten ons in voor de ‘C2C’-doelstelling om producten zo te ontwerpen en te produceren dat ze aan het einde van hun levensduur echt kunnen worden gerecycled of geüpcycled. We promoten ook de waarden van gesloten kringloop recycling en werken hard om ervoor te zorgen dat al onze huidige en toekomstige klanten, leveranciers en partners het belang inzien van Life Cycle Assessments (LCA’s) en Environmental Product Declarations (EPD’s).

We zetten ons in om onze reis naar BALANCE voort te zetten door te blijven samenwerken met onze mensen, partners, samenleving en voornaamste belanghebbenden om een betere wereld te helpen creëren.

meer lezen

minder lezen

Aluminium: Het materiaal bij uitstek

Architectuur is constant in beweging en moderne gebouwen, die vaak meer dan één functie vervullen, worden steeds complexer. Architecten, bestekschrijvers en aannemers hanteren tegenwoordig een holistische aanpak en houden rekening met zaken als functionaliteit, kostenbesparing, esthetische waarde, duurzaamheid en de rol van het gebouw in de lokale gemeenschap. De keuze van bouwmaterialen is doorslaggevend voor het succes van bouwprojecten. Aluminium is duurzaam, veelzijdig, gaat lang mee en biedt talrijke esthetische afwerkingen, en is dus een voor de hand liggende optie.