KAWNEER EN DUURZAAMHEID

Circulariteit en duurzaamheid vormen een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van Kawneer. Deze verantwoordelijkheid staat centraal binnen ons bedrif, onze activiteiten en de gehele waardeketen.

BALANCE

BALANCE, ONZE INZET VOOR DUURZAAM ERFGOED

Kawneer streeft ernaar de wereld gezonder, duurzamer en evenwichtiger te maken door ons te richten op onze bedrijfsactiviteiten, productontwerp, productie en bedrijfsvoering en onze mensen. We geloven in een uitgebalanceerde, holistische aanpak voor duurzaamheid op basis van drie pijlers: Planet, People en Product. Dit doen we met BALANCE.

 

DUURZAME PRODUCTEN

Circulariteit en duurzaamheid vormen een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Onze visie op duurzaamheid komt terug in onze producten waarvan er verschillende Passief Huis en Cradle-to-Cradle gecertificeerd zijn. Daarnaast bieden we met CARE een duurzaamheidsprogramma om het aandeel gerecycled aluminium in de bouw te maximaliseren.

Bij de ontwikkeling van producten en systemen wordt rekening gehouden met het milieu en toekomstbestendigheid. Aluminium is van oorsprong onbeperkt recyclebaar zonder verlies van sterkte en de gunstige eigenschappen, niet giftig, zeer onderhoudsarm en daardoor uitermate circulair en duurzaam. Ons uitgangspunt is om slim, intelligent en duurzaam te ontwerpen om zo onder andere het materiaalverbruik te minimaliseren.

ISO CERTIFICERING                                                                        – beide logo’s

Kawneer werkt continue aan de verbetering van de milieuprestaties binnen de organisatie. Zo dragen we bij aan de bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen en werkt we tegelijkertijd aan onze milieudoelstellingen. Daarom zijn we sinds 2018 ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. Dit milieumanagementsysteem helpt ons de processen te verduurzamen en om ons milieubeleid verder te ontwikkelen en te borgen. We zien het certificaat niet als doel, maar als middel om ons continu te verbeteren en bij te dragen aan een duurzame wereld.

Bekijk hier onze ISO certificaten:

ISO 9001

ISO 14001

BREEAM VERY GOOD

Bij de ontwikkeling van de nieuwe Kawneer vestiging in Harderwijk was duurzaamheid dan ook één van de uitgangspunten. Zo is er bijvoorbeeld geïnvesteerd in sensortechnologie om het energie en

waterverbruik te reduceren, wordt de remenergie van de bovenloopkranen omgezet in stroom en is er gerecycled aluminium voor de gevels toegepast. Door toepassing van zonnepanelen wekt onze locatie jaarlijks meer energie op, dan er verbruikt wordt. Deze maatregelen resulteerden in een energie-efficiënt bedrijfspand met een BREAAM ‘Very Good’ certificering.

ALUECO CERTICERING

Als participant in de stichting AluEco erkennen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om het hergebruik van aluminium. AluEco bevordert duurzaamheid. De stichting zorgt er in de gevelbouw onder andere voor dat er een marktconforme recycle-keten wordt gevoerd. Via deze keten worden aangesloten bedrijven gestimuleerd om aluminium opnieuw te gebruiken, wat zorgt voor een hoogwaardig en duurzaam gebruik van dit metaal. Ook stimuleert AluEco het gebruik van moderne geveltechnologie voor duurzame gebouwen.

De stichting wordt bestuurd door de VMRG, de Vereniging van Aluminium Systeemleveranciers, en is opgericht ter bevordering van duurzaamheid in de keten. De stichting ziet erop toe dat er wordt gerecycled tot hoogwaardige (bouw)producten met een minimum aan milieubelasting. De benodigde energie is bijvoorbeeld slechts 5% van de hoeveelheid energie die nodig was voor de eerste productie, terwijl ook laklagen en thermische isolatie in de profielen geen enkele belemmering vormen in het recycling proces.

Ruim 90% van het bij sloop of renovatie vrijkomend materiaal wordt gerecycled tot nieuwe hoogwaardige (bouw)producten. Om te voorkomen dat aluminium aan het einde van de levensduur als schroot naar het buitenland wordt getransporteerd heeft Kawneer zich, als lid van AluEco, geconformeerd om het geleverde aluminium na de levensduur terug te nemen en in te brengen in de recycling keten.

AluEco certificaat Kawneer