Regelgeving

Regelgeving

Het Bouwbesluit 2012 stelt in hoofdstuk 5, Technische bouwvoorschriften, uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu, nieuwbouw, eisen aan bouwwerk met betrekking tot energiezuinigheid en milieu. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG).

MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100m². Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximumschaduwprijs van 1,00 euro per m2 BVO per jaar.