Blog – Een circulaire keten is hard werken

Harderwijk, 23 mei 2024 – Circulariteit, duurzaamheid en klimaatverandering. Drie begrippen die regelmatig in één adem genoemd worden. En niet gek, want ze zijn nauw met elkaar verbonden. Helemaal nu de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker worden. Mede daarom streeft de Nederlandse overheid naar een circulair Nederland in 2050 en 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030. Dat is al over zes jaar! Kortom, aan het werk. Want een circulaire keten is hard werken.

Om te bepalen waar een organisatie de meeste impact kan maken is het uitvoeren van een Levenscyclusanalyse (LCA) uiterst geschikt. Deze analyse brengt de milieu-impact van een product of dienst in beeld van grondstofwinning via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Oftewel: van de wieg tot het graf. Met een LCA wordt er dus niet alleen naar de CO2 uitstoot gekeken.

Een lagere milieu-impact leidt tot een lagere Milieu Kosten Indicator (MKI) in de Nationale Milieu Database (NMD). De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en de gevalideerde gegevens in de Nationale Milieu Database zijn een belangrijk instrument van de overheid om de circulariteitsdoelstelling te bereiken. Al sinds 2018 is het behalen van een MPG verplicht bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100m2) en nieuwbouwwoningen. Maar vanaf 1 juli 2025 worden deze eisen substantieel scherper en moet er gebruik worden gemaakt van verbeterde producten om aan deze eisen te voldoen.

Nieuwsgierigheid leidt tot innovatie

“Kawneer heeft het Klimaatakkoord van Parijs als uitgangspunt gekozen voor haar duurzaamheidsdoelstellingen”, vertelt Jeroen Boersma, Senior Product Specialist bij Kawneer. “Om hier invulling aan te geven is er afgesproken om in 2030 maar liefst 40% minder CO2 uit te stoten inclusief onze toeleveringsketen. Om hier sturing aan te geven en de voortgang te kunnen volgen dient 90% van ons assortiment afgedekt te zijn met LCA’s. Dit betekent dat er de komende tijd LCA’s uitgevoerd worden op ons productassortiment en dat er verbeteringen doorgevoerd worden op de aspecten waar de milieu-impact het grootst is. En daar betrekken we de hele toeleveringsketen bij.”

Nieuwsgierigheid is menseigen en een krachtige eigenschap. “Bij de uitvoering van de LCA’s werden wij nieuwsgierig naar wat de invloed zou zijn van het verhogen van het gerecyclede percentage in het aluminium op de LCA. Er is een variant uitgerekend met ons standaard gemiddelde recycling percentage (van al 64%) en een variant met een verhoogd percentage van 80%. De verlaging van de MKI bleek 20% te zijn en zo is het CARE programma geboren”, aldus Boersma.

Hij vervolgt, “Samen met extrudeurs en billet leveranciers is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een nog duurzamer assortiment aan te bieden door een hoger recyclingspercentage toe te passen. Een hele opgave, want achter elk product en elke actie schuilt een keten van activiteiten met invloed op het milieu. Bij het oplossen van het ene vraagstuk zijn er tien andere vraagstukken die naar voren komen. Vraagstukken zijn onder andere: beschikbaarheid, zuiverheid van het materiaal, afnamegarantie, prijs, transport en het totale logistieke proces van deze nieuwe materiaalstroom. Niet iedere leverancier kan daar invulling aan geven, waardoor er ook nieuwe samenwerkingen zijn ontstaan. De keten optimaliseren en zo veel mogelijk lokaal te houden, gaat zeker niet over één nacht ijs. Maar met ketenpartners die de dezelfde duurzaamheidsambities nastreven is het zeker mogelijk om de keten meer circulair te maken.”

Waardevastheid 

Met CARE biedt Kawneer een productprogramma met minimaal 80% gerecycled aluminium die is opgenomen in de NMD onder categorie 1.

Voor projectontwikkelaars en architecten die zich willen onderscheiden op het gebied van duurzaamheid en dit willen onderbouwen met een lage MKI-score, biedt het CARE programma uitkomst. Een duurzaam of circulair gebouw zal in de toekomst haar waarde behouden. Investeren in circulariteit en duurzaamheid is daarom niet alleen een investering in onze planeet, maar ook ‘gewoon’ een verstandige financiële beslissing.

Tevens kan er voldaan worden aan de MPG-eis of aan nog strengere eisen om in aanmerking te komen voor MIA / Vamil subsidies voor Duurzame Gebouwen of voor BREEAM-NL gebouwcertificering.

Lees hier meer over ons CARE programma