Ramen en Deuren

NoiseKontrol Geluidarme ventilatie

Dé oplossing voor geluidsarme spuiventilatie
Een groeiende bevolkingsdichtheid en de voortgaande verstedelijking zorgt steeds vaker voor geluidshinder door bijvoorbeeld weg-, trein- en vliegverkeer.

De regelgeving stelt zowel eisen op het gebied van bescherming tegen geluid van buiten als aan spuivoorzieningen. Bij geluidbelaste gevels staan deze eisen echter lijnrecht tegenover elkaar. Als antwoord op deze tegenstelling heeft Kawneer een geteste oplossing, NoiseKontrol.

NoiseKontrol biedt dé oplossing voor het geluidsarm ventileren (“spuien”) van binnenruimten. NoiseKontrol is een gebouwgebonden geluidscherm volgens het Harbour Fenster principe dat er uitziet als een normaal kozijn. Het systeem zorgt voor een geluiddemping (wegverkeerspectrum) Rw tot 10 dBA. Dit is ideaal voor verblijfsruimten die grenzen aan een geluidbelaste gevel. De metingen zijn uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Cauberg Huyen in hun akoestisch laboratorium te Delft

NoiseKontrol bestaat uit een binnen- en buitenraam met daartussen een ruimte van 30 cm met een geluid absorberende voorziening. Het buitenraam heeft een permanente opening aan de onderzijde en kan door het binnenraam heen worden geopend. Het binnenraam is uitgevoerd als draaikiepraam met een geïntegreerd bovenlicht voor geluidsarme spuiventilatie. De constructie maakt het mogelijk om beide ramen aan de binnen- en buitenzijde te reinigen.

NoiseKontrol kan worden opgebouwd uit het RT 72 profielsysteem waarbij de overige technische specificaties blijven gehandhaafd.

De prestaties van NoiseKontrol zijn project specifiek. Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Kawneer.

 • Geluidwerende oplossing op basis van Harbour Fenster principe
 • Onafhankelijk getest (Cauberg Huygen)
 • Geluidreductie tot Rw 10 dB bij spuien
 • Profielsystemen RT 72
 • Gelijke eigenschappen en mogelijkheden als standaard systemen
 • Buitenzijde raam eenvoudig te reinigen
 • Geluidwerende oplossing op basis van Harbour Fenster principe
 • Onafhankelijk getest (Cauberg Huygen)
 • Geluidreductie tot Rw 10 dB bij spuien
 • Profielsystemen RT 72
 • Gelijke eigenschappen en mogelijkheden als standaard systemen
 • Buitenzijde raam eenvoudig te reinigen
NoiseKontrol brochure
754 KB
Perspektives Brochure
55 MB